All posts by steinarbang

Installing apache karaf on debian stretch

Edit: It is now possible to install karaf on debian without building it yourself, the package installed is not the one described here, but the new and improved package built from source with native debian packaging tools, that can be found here  https://github.com/steinarb/karaf-debian

Apache karaf is an OSGi container/application server with some nice properties:

 1. It has an SSH server you can log into and a command line where you can inspect and configure the karaf instance
 2. It can be provisioned using apache maven, basically you can start with an empty karaf, ssh into the SSH server and pull in and start your application using “maven magic”
 3. It is much simpler to get an OSGi application up and running in apache karaf, than in any other system I have tried, since I first was to introduced to OSGi in 2006
 4. Karaf can also be used to run non-OSGi applications packaged as jar or war files
 5. In a development setting is very simple to deploy new versions of the code using maven and remote debug the deployed code frome eclipse or IntelliJ

Running karaf on a debian GNU/linux system is a little hampered by there not being a native .deb package. I have opened an RFP (Request For Packaging) bug for karaf in the debian bug tracker. When/if that issue is ever resolved as done, karaf will be easily availabel on debian and also on all of the distros that are based on debian (e.g. ubuntu and mint).

Until then do my own debian packaging. I forked the packaging I found at https://github.com/DemisR/karaf-deb-packaging and made some changes:

 1. Switched from oracle JDK 8, to openjdk 8
 2. Updated to karaf version 4.0.7 (the currently newest stable release at the time of forking), later upgraded to karaf 4.1.1 and again upgraded to karaf 4.1.2
 3. Use /var/lib/karaf/data instead of /usr/local/karaf/data
 4. Use package version “-1” instead of “-3”
 5. Switched from using the the service wrapper (karaf-wrapper) to plain systemd start using the scripts and config from bin/contrib in the karaf distribution
 6. Made the stop of running services more robust

The resulting .deb package will follow the usual service pattern of a debian service: the service will run with a user named after the service (i.e. user “karaf” which is the single member of group “karaf” and the owner of all files the service need to touch). The service will log to the regular debian syslog. The configuration will end up in /etc/karaf and all files not part of the installation will be left untouched on a .deb package uninstall and upgrade.

My fork of the packaging, lives at https://github.com/steinarb/karaf-deb-packaging

To create the package and install karaf, do the following steps:

 1. Log in as root on a debian system
 2. Install the prequisites for building the package, debian packages and ruby gem:
  apt-get update
  apt-get install git maven openjdk-8-jdk postgresql ruby ruby-dev build-essential
  gem install fpm
 3. Clone the packaging project and build the deb package:
  cd /tmp
  git clone https://github.com/steinarb/karaf-deb-packaging
  cd karaf-deb-packaging
  ./dist_karaf.sh
  mkdir -p /root/debs
  cp *.deb /root/debs
 4. Install the .deb package:
  dpkg --install karaf_4.1.4-1_all.deb

After karaf has been installed it is possible to log in as user “karaf”, with the following command

ssh -p 8101 karaf@localhost

The password is also “karaf” (without the quotes).

This opens the karaf console command line

    __ __         ____
    / //_/____ __________ _/ __/
   / ,< / __ `/ ___/ __ `/ /_
   / /| |/ /_/ / / / /_/ / __/
  /_/ |_|\__,_/_/  \__,_/_/

 Apache Karaf (4.1.4)

Hit '<tab>' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
Hit 'system:shutdown' to shutdown Karaf.
Hit '<ctrl-d>' or type 'logout' to disconnect shell from current session.

karaf@root()>

At this command line, you can eg.

 1. install an application
 2. start, stop and list running applications
 3. set the configuration used by the applications

But all of these except for the first, will be items for later posts.

Til minne om kaninen Daisy

Jeg tar et avbrekk fra postinger om datateknikk til å minnes kaninen Daisy.

Siste bilde av kaninen Daisy
Fortsatt en glad kanin som koste seg med løvetann.

En liten svart og hvit løvehodekanin.

Hun ble født i november 2009 og døde 29. august 2017, litt over 7,5 år gammel. Ungene fikk først hilse på henne den 22. desember 2009. Fra rett over nyttår 2010 og fram til hun døde bodde hun hos oss.

Da hun kom til oss var hun verdens mykeste og nusseligste lille kanin. En bitteliten pelsball som var redd for å hoppe ned fra sofaen. Vi måtte legge puter på golvet for at hun skulle tørre å hoppe ned. Silkemyk pels var en egenskap hun beholdt helt fram til sin død.

Ungene var 7 og 8 år gamle da vi fikk henne, så hun har vært en del av familien gjennom en stor del av oppveksten deres. Vi hadde Daisy da bestemor og bestefar på Mo solgte huset og første gang ungene kjørte Trollstigen og Geiranger og gikk Besseggen.

Hun fikk være med oss på høstferier og vinterferier og påskeferier. Hun har vært på Gålå og på Sjusjøen og på Femundsenden og masse andre plasser. Hun var ikke så glad i reiseburet men hun så til å trives når hun fikk hoppe rundt og undersøke et nytt sted.

De fleste feriene tilbrakte hun imidlertid hos Heidi på Rotnes katte- og kaninpensjonat og der hadde hun det fint.

Hun fikk sin egen instagram-konto, kaninen Daisy.

View this post on Instagram

Jeg fikk min egen nisselue🎅

A post shared by ❤️Daisy❤️ (@kaninen_daisy) on

Instagram

Daisy var glad i jula men aller mest glad i juletrærne. Hun var også glad i snø som lot henne grave huler og ganger på verandaen hun tilbragte mye tid på.

Ikke alle kaniner er like hyggelige, men Daisy var en kjælen og vennlig kanin som gjerne hoppet opp i fanget til folk og elsket en god ørekos.

Hun fikk ingen kaninvenner men hun fikk mye oppmerksomhet fra menneskene sine og jeg tror hun hadde et fint lite kaninliv hos oss.

Daisy elsket kvister fra hengebjørk, mislikte tørr fjellbjørk, men gumlet både løvetann og kløver med stort velbehag. Hun var en ganske renslig og pertentlig liten kaninfrøken, og hun holdt seg på matta (dvs. hun var ikke veldig glad i parketten), noe som gjorde at hun fikk gå mye fritt. Ikke spiste hun ledninger heller om vi ser bort ifra et par-tre hodetelefoner tilhørende Eirik.

Det er trist at vi aldri mer skal få se kaninen danse foran verandadøra for å bli sluppet inn, og aldri mer få se kaninen sitte på den lille matta foran buret og stirre forhåpningfult mot matskapet. Og aldri mer få se kaninen være “crazy Daisy” og sprinte rundt på teppet og opp i sofaen.

Det er trist at Daisy er død men jeg er veldig glad for at akkurat hun ble vår kanin og at hun var hos oss i disse årene. Farvel lille venn!

Sign nginx website and dovecot imap server on debian with let’s encrypt

If you have a setup with a single server with multiple services (web, IMAP etc.), and one CNAME per service (www.somedomain.com, imap.somedomain.com), and you would like to get the services signed in a manner that doesn’t give warnings or errors in browsers  (especially browsers in phones and tablets with iOS and Android), then this article may be of interest.

Self-signed certificates is a nuisance and the cacert.org initiative has been losing support. Let’s encrypt offers the possibility of having free (as in both cost and feedom) SSL certificates that don’t give warnings in web browsers. The only problem the threshold of taking the time to figure out how to use it.

It turned out there wasn’t much figuring to: on a debian jessie GNU/linux system, the certbot program from eff.org takes care of everything, including keeping the certificates automatically updated (the .deb package for certbot sets up a cronjob that does the right thing).

The way certbot works is that it requires that each server you wish to sign must be accessible on http (port 80) and the local path “/.well-known/” on each server must be accessible and map to a file area that certbot can put files in.

The certbot program works by contacting let’s encrypt saying that it wants a certificate for a DNS name,  and let’s encrypt will then access the HTTP URL to verify that certbot is indeed running on a server that can be found using that DNS name.

This means that, for certbot to work:

 1. Even if your HTTP server responds only on HTTPS and/or requires authentication, you will need to make a plain HTTP connection available and have the local path “/.well-known/” map to a part of the file system, and be available without authentication
 2. Even if you’re making a certificate for a non-HTTP service (e.g. an IMAP server), you will need to make a plain http (port 80) server responding to that DNS CNAME that can serve the local parth “/.well-known/” from the local

This article explains how to set up free SSL certificates signed with let’s encrypt on an nginx web server and a dovecot IMAP server, on a debian jessie GNU/linux system.

The certbot instructions takes you part of the way, but it has some holes and not a lot of explanation, which is why I wrote this article.

The steps are:

 1. Add jessie-backports to APT (click the link and follow the instructions)
 2. Install certbot from jessie-backports:
  1. Open a command shell as root and give the following command:
   apt-get install certbot -t jessie-backports
   
 3. Disable the default nginx site
  1. Edit the /etc/nginx/sites-available/default file to have the following content:
   server {
       listen 80 default_server;
       listen [::]:80 default_server;
   
       root /var/www/html;
   
       server_name _;
   
       location / {
           deny all;
       }
   }
   
  2. Run the following command in the command shell openes as root
   systemctl reload nginx
   
 4. Add DNS CNAME-records for the virtual hosts you are going to sign.
  In the examples used in this procedure, the host is hostname.somedomain.com and it has two CNAME aliases: http://www.somedomain.com and imap.somedomain.com.
 5. Add a http://www.mydomain.com nginx site
  1. Create a file /etc/nginx/available-sites/www with the following contents:
   server {
       listen 80;
       listen [::]:80;
   
       server_name www.mydomain.com;
   
       root /var/www/html;
   
       index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
   
       location / {
           allow all;
       }
   }
   
  2. Give the following commands in the command shell opened as root:
   cd /etc/nginx/enabled-sites/
   ln -s /etc/nginx/available-sites/www .
   systemctl reload nginx
   
 6. Add an imap.mydomain.com nginx site
  Note! This isn’t a real website but it is necessary to give HTTP access to a web server listening to this CNAME alias so that the certbot program can create and auto-update the certificate that dovecot uses.

  1. Create a file /etc/nginx/available-sites/imap with the following contents:
   # The port 80 listener only gives access to certbot
   server {
       listen 80;
       listen [::]:80;
   
       server_name imap.bang.priv.no;
   
       root /var/www-imap/;
   
       location /.well-known/ {
           allow all;
       }
   
       location / {
           deny all;
       }
   }
   
  2. Give the following commands in the command shell opened as root:
   cd /etc/nginx/enabled-sites/
   ln -s /etc/nginx/available-sites/imap .
   systemctl reload nginx
   
 7. Add a certificate for http://www.mydomain.com
  1. Give the following command in the command shell opened as root:
   certbot certonly --webroot -w /var/www/html -d www.mydomain.com
   
 8. Configure certificates for the http://www.mydomain.com nginx web site
  1. Change the /etc/nginx/available-sites/www file to the following:
   server {
       listen 80;
       listen [::]:80;
   
       server_name www.mydomain.com;
   
       # SSL configuration
       #
       listen 443 ssl default_server;
       listen [::]:443 ssl default_server;
       ssl_certificate   /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/fullchain.pem;
       ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.mydomain.com/privkey.pem;
   
       root /var/www/html;
   
       location / {
           allow all;
       }
   }
   
  2. Give the following command in the command shell opened as root
   certbot certonly --webroot -w /var/www-imap -d imap.mydomain.com
   
  3. Open the https://www.somedomain.com server (replace with your actual URL) and observe that the browser reports it as secure with a valid certificate
 9. Add a certificate for imap.mydomain.com
  1. Give the following command in the command shell opened as root:
   certbot certonly --webroot -w /var/www-imap -d imap.mydomain.com
   
 10. Configure dovecot to use the imap.mydomain.com certificate
  1. Change/modify the following lines in the /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf file:
   # SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
   ssl = yes
   
   # PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
   # dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
   # root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
   # certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
   ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/imap.bang.priv.no/fullchain.pem
   ssl_key = </etc/letsencrypt/live/imap.bang.priv.no/privkey.pem
   
  2. Give the following command in the command shell opened as root:
   /etc/init.d/dovecot reload
   

The certificates have a 90 day lifetime, but as mentioned earlier, the certificates will be automatically updated by certbot when they have 30 days valid time remaining. The certbot deb package installs a cronjob that runs twice every day at random second in the hour following 00:00 and 12:00 and checks if certificates needs to be updated and updates the ones that are ready for updating.

Making a Java windows service in 10 minutes

This blog post describes how to create a windows service from a Java application, it is a slightly more fleshed out version of the JavaZone 2016 lightning talk “A Java windows service in 10 minutes”.

A problem sometimes encountered by a Java programmer, is to make your Java program into a Windows Service. This is may be a bump in your project, particularly if you don’t know anything about windows services, or much about windows for that matter.

The demo created a running, working, Windows service server using 14 lines of Java code, and some maven configuration.

Before starting on the demo, a few words on what windows services are (from a GNU/linux/UNIX perspective):

 • Windows services are the “daemons” of the windows world
 • Windows services are normally started when the windows system starts, and stopped when the windows system shuts down
 • Windows services can be stopped and started by administrator users, both using a GUI and using command line commands
 • Windows services can be configured to run with a particular user, restricting what the service can do (default is the local user “Local System”)

To create the installer the demo use a maven plugin called maven-windows-service-installer-plugin. The maven plugin in turn relies on izpack for the installer and uses the apache commons daemon to execute the Java program.

The Java program turned into a windows service during the demo, is the Wiser test SMTP server. Wiser was picked, because:

 1. It has an appropriate API
 2. An SMTP service is easy to demonstrate, and it is something other than yet another HTTP service

Since the demo might be hard to follow (a lot of information in 10 minutes), this blog post describes all steps of the demo (note: the complete code can be found on github at https://github.com/sbang/ansmtpserver ).

Required prior knowledge:

 • Java programming
 • Apache maven

Required software to retrace the demo:

 • Apache maven (any maven 2 or 3 will do)
 • A Java SDK (I’m using the newest Java 1.8, but any Java SDK 1.7 will probably do)
 • An eclipse IDE (I’m using Eclipse Neon, but any recent eclipse will probably do)
 • A telnet command line application (since this is for windows, just use Windows cygwin bash with the inetutils package, just run the installer and include inetutils)

To retrace the demo, do the following operations:

 1. Start eclipse and open the Workspace “C:\workspace”
 2. Right click the package explorer and select New->Other…
 3. In the “New” dialog box:
  1. Select Maven->Maven Project
  2. Click the “Next>” button
  3. Checkmark the checkbox “Create a simple project (skip archetype selection)” at the to of the dialogbox
  4. Click the “Next>” button
  5. In the “Group id” text box, type
   ansmtpserver
  6. In the “Artifact id” text box, type
   ansmtpserver
  7. Click the “Finish” button
 4. Open the “ansmtpserver” project and double click “pom.xml” to open it
 5. In the pom.xml editor (title “ansmtpserver/pom.xml”):
  1. Select the Dependencies tab
  2. Click the “Add…” button
  3. In the “Select Dependency” dialog box:
   1. In the field “Enter groupId, artifactId or sha1 prefix or pattern (*)”, type
    windows-installer
   2. Select “com.alexkasko.installer windows-service-installer-common”
   3. Click the “OK” button
  4. Click the “Add…” button
  5. In the “Select Dependency” dialog box:
   1. In the field “Enter groupId, artifactId or sha1 prefix or pattern (*)”, type
    subethamail
   2. Select “org.subethamail subethasmtp”
   3. Click the “OK” button
  6. Click the “Add…” button
  7. In the “Select Dependency” dialog box:
   1. In the field “Enter groupId, artifactId or sha1 prefix or pattern (*)”, type
    slf4j-simple
   2. Select “org.slf4j slf4j-simple”
   3. Click the “OK” button
  8. Save the pom.xml file
 6. Right-click ansmtpserver->src/main/java in the “Package Explorer” and select New->Package
 7. In the “New Java Package” dialog box:
  1. Let the “Name” field have its default (“ansmtpserver”)
  2. Click the “Finish” button
 8. Right-click the ansmtpserver->src/java/main->ansmtpserver package in the “Package Explorer” and select New->Class
 9. In the “New Java Class Dialog”
  1. In the “Name” field, type
   AnSmtpServer
  2. In “Interfaces”, click the “Add…” button
  3. In the “Implemented Interfaces Selection” dialog box:
   1. In “Choose interfaces”, type
    dae
   2. In “Matching items”, select “DaemonLauncher – com.alexkasko.installer”
   3. Click the “OK” button
  4. Click the “Finish” button
 10. Modify the generated AnSmtpServer.java file in the following way
  package ansmtpserver;
  
  import org.subethamail.wiser.Wiser;
  
  import com.alexkasko.installer.DaemonLauncher;
  
  public class AnSmtpServer implements DaemonLauncher {
  
  	private Wiser server;
  
  	public AnSmtpServer() {
  		super();
  		server = new Wiser();
  		server.setHostname("javazone");
  		server.setPort(2200);
  	}
  
  	public void startDaemon() {
  		server.start();
  	}
  
  	public void stopDaemon() {
  		server.stop();
  	}
  
  }
  1. Add a Wiser field
  2. In the constructor, create an Wiser instance, set the host name, and the port number
  3. In the startDaemon() method start the Wiser server
  4. In the stopDaemon() method stop the Wiser server
 11. Save the modified AnSmtpServer.java file
 12. Right-click ansmtpserver->src/main/resources in the “Package Explorer” and select New->File
 13. In the “New File” dialog box
  1. In “File name”, type
   simplelogger.properties
  2. Click the “Finish” button
 14. Modify the “simplelogger.properties” file to have the following content
  org.slf4j.simpleLogger.defaultLogLevel=debug

  and save the file

 15. Select the “ansmtpserver/pom.xml” editor, and select the “pom.xml” tab, and paste the following before the </project> end tag. This configuration will be the same for all installers with the exception of the <prunsrvDaemonLauncherClass> tag
   <build>
   <plugins>
    <plugin>
    <groupId>com.alexkasko.installer</groupId>
    <artifactId>maven-windows-service-installer-plugin</artifactId>
    <version>1.0.6</version>
    <dependencies>
     <dependency>
     <groupId>com.alexkasko.installer</groupId>
     <artifactId>windows-service-installer-common</artifactId>
     <version>1.0.6</version>
     </dependency>
    </dependencies>
    <configuration>
     <prunsrvDaemonLauncherClass></prunsrvDaemonLauncherClass>
     <use64BitJre>true</use64BitJre>
    </configuration>
    <executions>
     <execution>
     <id>build-installer</id>
     <phase>package</phase>
     <goals>
      <goal>installer</goal>
     </goals>
     </execution>
    </executions>
    </plugin>
   </plugins>
   </build>
 16. Open ansmtpserver->src/main/java->ansmtpserver->AnSmtpServer.java in the “Package Explorer”, right-click the “AnSmtpServer” class, and select “Copy Qualified Name” and paste the name into the <prunsrvDaemonLauncherClass> element
 17. Save the pom.xml file
 18. Open a cmd.exe window, and type the following commands to build the installer
  cd c:\windows\ansmtpserver
  mvn clean install
 19. Open a windows explorer on C:\Windows\ansmtpserver\target
 20. Right click the ansmtpserver-0.0.1-SNAPSHOT-installer.zip file and select “Extract all…” to the folder “C:\workspace\ansmtpserver\target”
 21. Open the folder “C:\workspace\ansmtpserver\target\ansmtpserver-0.0.1-SNAPSHOT-installer”, right-click the “install.exe” file and select “Run as administrator”
 22. Open a “Cygwin 64 terminal” window and type the following command
  telnet localhost 2022

  The expected response is

  Trying 127.0.0.1...
  telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

  since nothing is listening to port 2200

 23. Click the installer all the way to the end, using defaults for everything
 24. Open the windows services window and there will be a new windows service “ansmtpservice” shown as “Running”Windows services with the ansmtpserver shown
 25. Try the “telnet localhost 2200” command again, and this time there will be a response, and it will be possible to talk SMTP over the connectiontelnet_session
 26. Stop the “ansmtpservice” service and the telnet connection will be disconnected

Thus ends the installer part.

Some simple improvements to this installer are possible:

 • Better descrption for the service in “Windows Services”
  • Just add the following to the <configuration> setting of the maven-windows-service-installer-plugin:
   <prunsrvServiceName>AnSmtpServer</prunsrvServiceName>
   <prunsrvDisplayName>An SMTP server</prunsrvDisplayName>
   <prunsrvDescription>This service responds to incoming STMP connections on port 2200.</prunsrvDescription>
 • Install the service under “C:\Programs and Files”
  • Just add the following to the <configuration> setting of the maven-windows-service-installer-plugin:
   <izpackDefaultInstallDir>$APPLICATIONS_DEFAULT_ROOT\ansmtpserver</izpackDefaultInstallDir>
 • Attach the zip file containing the installer to the maven artifact, so that the installer can be deployed to a maven repository, where other maven files can download and unpack the installer from (easy distribution)
  • Add the following inside <build><plugins></plugins></build> of the pom.xml build
     <plugin>
     <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
     <artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>
     <version>1.10</version>
     <executions>
      <execution>
      <id>attach-artifacts</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
       <goal>attach-artifact</goal>
      </goals>
      <configuration>
       <artifacts>
       <artifact>
        <file>target/${project.artifactId}-${project.version}-installer.zip</file>
        <type>zip</type>
        <classifier>installer</classifier>
       </artifact>
       </artifacts>
      </configuration>
      </execution>
     </executions>
     </plugin>
    </plugins>
   

A windows-service-installer that contains the above improvements and more, is this installer for Apache Jena Fuseki.

Get update notifications in the MATE desktop on debian jessie

One thing I have been missing since Gnome 2 was suceeded by the (IMO) horrible Gnome 3, is a tool tray notification icon for pending debian updates.

When someone continued Gnome 2 as MATE and MATE became available on debian, there was no notification tooltray icon to be found.

But now there is such a tooltray icon: pk-update-icon and since debian with MATE again is my primary desktop this I was something I was happy to discover.

When there are packages available, the icon looks like this:software-updates-mate-jessie

Then you can either click on “Install updates” and use the GUI to inspect, and install the updates, or you can pop to a root terminal window do:

apt-get dist-upgrade

To install the pk-update-icon:

 1. the apt-line for “jessie-backports”First ensure that you have the apt-line for “jessie-backports”, by adding the following line to /etc/apt/sources.list :
  deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main contrib non-free
 2. Update APT to get the index files for “jessie-backports”, do the following command in a root command line window:
  apt-get dist-upgrade
 3. Install pk-update-icon from jessie backports, give the following command in a root command line window:
  apt-get install -t jessie-backports pk-update-icon

  Answer yes to the question about if the install should proceed

 4. Log out of the desktop and log back in, and the next time updates arrive the icon will show up, like in the screen shot above

Logging to persistent tmpfs on Raspbian “jessie”

At the end of Using a Raspberry Pi 2 Model B as a router/firewall for the home LAN I wrote that I decided not to put /var/log into tmpfs, because:

 1. I wanted the logs to be persistent
 2. I thought that the wear would result in less and less of the sd card to become available (and 16GB for logs should last a loong time)

As it turned out the sd card died after one month.

I don’t know if the cause was excessive logging, the use of ntopng (which did write quite a lot, both in the number of files, the number of files, and in the total storage used, which was approximately 0,5GB after 30 days of uptime) or simply a bad sd card.

However, going forward with a new sd card, I’ve done the following:

 1. Removed ntopng
 2. Put /var/log on tmpfs (limited to 100MB in size), synced to a backing store on the sd card using rsync

For setting up the logging I found some existing web pages that took me part of the way, but not all the way:

Here is what I did:

 1. Logged in as root and did everything below as root
 2. Edited /etc/fstab and added the following line:
  tmpfs  /var/log  tmpfs  defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m  0 0
 3. Created an /etc/init.d/ramdiskvarlog file with the following contents
  #!/bin/sh
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:     ramdiskvarlog
  # Required-Start:  $local_fs $time
  # X-Stop-After:   $time
  # Required-Start:  $local_fs $time
  # Required-Stop:   $local_fs
  # Default-Start:   S
  # Default-Stop:   0 1 6
  # Short-Description: Restore to and save logs from tmpfs filesystem
  # Description:    Restore to and save logs from tmpfs filesystem
  ### END INIT INFO
  
  # /etc/init.d/ramdiskvarlog
  #
  
  case "$1" in
   start)
    echo "Copying files to ramdisk"
    rsync -av /var/backup/log/ /var/log/
    echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched from HD >> /var/log/ramdisk_sync.log
    ;;
   sync)
    echo "Synching files from ramdisk to Harddisk"
    echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched to HD >> /var/log/ramdisk_sync.log
    rsync -avy --delete --recursive --force /var/log/ /var/backup/log/
    ;;
   stop)
    echo "Synching logfiles from ramdisk to Harddisk"
    echo [`date +"%Y-%m-%d %H:%M"`] Ramdisk Synched to HD >> /var/log/ramdisk_sync.log
    rsync -av --delete --recursive --force /var/log/ /var/backup/log/
    ;;
   *)
    echo "Usage: /etc/init.d/ramdisk {start|stop|sync}"
    exit 1
    ;;
  esac
  
  exit 0
  
 4. Made /etc/init.d/ramdiskvarlog executable:
  chmod +x /etc/init.d/ramdiskvarlog
 5. Created a directory to store the logs persistently, and populated it initially with the contents of the existing /var/log with the following command line commands :
  mkdir -p /var/backup/log
  /etc/init.d/ramdiskvarlog sync
 6. Made the /etc/init.d/ramdiskvarlog script be run at boot time and during orderly shutdown with the following command line command
  systemctl enable ramdiskvarlog
 7. Made the /etc/init.d/ramdiskvarlog script copy the contents of /var/log to the sd card once every 24 hours
  1. At the command line gave the command
   crontab -e
  2. In the editor that opened on the crontab, added a line with the following contents
   2 7 * * * /etc/init.d/ramdiskvarlog sync >> /dev/null 2>&1
 8. Created a test file with “touch /var/log/test.log”, rebooted the raspberry pi with “sync; reboot”, and then:
  1. Checked with the mount command that /var/log was on tmpfs, found the following line in the output, which meant that /var/log was on tmpfs
   tmpfs on /var/log type tmpfs (rw,nosuid,noatime,size=102400k,mode=755)
  2. Checked that the /var/log/test.log file was present (and the file was present, which meant that it had been synced to persistent storage on shutdown and restored on boot)

After completing the setup, I popped the sd card out and put it into a card reader on a debian desktop computer. Then I made an image of the working sd card, so that if/when the sd card dies, getting a working router again should be as quick as just dd’ing the image to a new sd card and then switching sd card on the raspberry Pi.

Lesson learned!

Using a Raspberry Pi 2 Model B as a router/firewall for the home LAN

Since 1999 I have been using a 1996 vintage DEC PII desktop as the router/firewall between the internet and my home network.  The DEC computer came to me with Win95 (or possibly Win98) in 1998, got SuSE linux and started its mission as router and firewall (and CUPS server, and IMAP server, and various other server stuff). When upgrading the SuSE installation to a newer version went south, it spent a while running ThomasEz’s floppyfw, until I used a floppy net install to install debian potato, immediately switched it to debian testing, until debian woody arrived, when it was moved to debian stable, and then I just kept running “apt-get dist-upgrade” until I finally had it running debian 8 “jessie” on june 6 in 2015.

The old DEC desktop has survived its maker company, survived lightning strikes that have sent the power supplies and/or main boards of other computers on the same LAN into continously beeping mode (i.e. broken). However, in December 2015 it started acting up, and crashing with irregular intervals (sometimes two weeks, sometimes one day).

So… the time for a replacement would have to be not too far ahead. The question was what to replace it with?

The simplest solution would be to just get a wireless router with a cabled switch. But that would mean:

 • No possibilities for SSH or mosh into the home LAN
 • No ntop
 • No support for netboot and TFTP in the home LAN
 • Limited, cumbersome and inflexible firewall setup

My requirements were:

 • Cheap
 • Two wired NICs
 • The ability to run debian
 • Preferrably fanless
 • Compact

ThomasEz immediately suggested using a raspberry pi with two NICs, but I thought that would be too puny, and I investigated alternatives like Shuttle Barebone DS57U but I found that the raspberry pi alternative was so cheap, I might as well order one.

And then it turned out to be so simple to set up so I had it up and running before I really had decided on anything, so now the r-pi is what I have.

This is what I ordered:

Here’s what I did:

 1. Downloaded the Raspbian Jessie Lite image to a debian jessie computer and unpacked it into the /tmp directory
 2. Plugged an USB SD card reader into the debian computer, and followed the instructions in Installing operating system images on Linux 
 3. I plugged the cheapest USB keyboard I could get from my local teknikmagasinet store into one of the USB port, yanked the HDMI cable from the DVD player and plugged the r-pi into the TV, plugged a network cable into the local LAN, and plugged in the power… and the raspberry pi booted quickly into the familiar debian login
 4. I logged in with the built-in “pi” user with password “raspberry”, and created my own user with the following command line command:
  adduser sb

  the changed the password of the root user and removed the pi user

 5. I copied in a public ssh keys from my other computers, and put them into the ~/.ssh/authorized_keys file and then opened /etc/ssh/sshd_conf in a text editor and modified it in the following way:
  1. Disabled root login by changing
   PermitRootLogin without-password

   to

   PermitRootLogin no
  2. Disabled password login by changing
   #PasswordAuthentication yes

   to

   PasswordAuthentication no

   (removed the comment and changed “yes” to “no”)

 6. Edited /etc/hostname to change the name from the default “raspberrypi” to “ocon”
 7. Rebooted the pi to check the startup state of the ssh daemon and ssh’d in
 8. Resized the disk to fill the entire SD card:
  1. Typed the command
   raspi-config
  2. Selected
   1 Expand Filesystem      Ensures that all of the SD card storage is available to the OS

   and got the response

   Root partition has been resized.
   The filesystem will be enlarged upon the next reboot
  3. Rebooted the system to get the full 16GB in the file system
 9. Updated the system by giving the following command line commands:
  apt-get update
  apt-get dist-upgrade

  (the “update” command updates the local package database against the package servers. The “dist-upgrade” command upgrades all packages that have a newer version, and the required dependencies)

 10. Installed some useful software:
  1. GNU emacs (my favorite text editor)
   apt-get install emacs
  2. mosh
   apt-get install mosh
  3. git (I’ve got my home directory versioned in git)
   apt-get install git
  4. rcs (I use it to version control operating system configuration files)
   apt-get install rcs
 11. I cloned my home directory in git and created a new branch (I have a different branch for each computer)
 12. I set the built-in NIC permanently as eth0:
  export INTERFACE=eth0
  export MATCHADDR=`ip addr show $INTERFACE | grep ether | awk '{print $2}'`
  /lib/udev/write_net_rules
 13. I added configuration for a second NIC by adding the following to /etc/network/interfaces:
 14. # The internal network card
  allow-hotplug eth1
  iface eth1 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.0
 15. I plugged in the USB NIC to have it appear, and then made the USB NIC permanently eth1 with the following command line commands:
  export INTERFACE=eth1
  export MATCHADDR=`ip addr show $INTERFACE | grep ether | awk '{print $2}'`
  /lib/udev/write_net_rules
 16. Installed dnsmasq
  apt-get install dnsmasq
 17. Edited /etc/dnsmasq.conf to make dnsmasq respond to DHCP requests on eth1:
  1. Removed the comment in front of
   #interface=

   and set “eth1” as the value:

   interface=eth1
  2. Uncommented the domain directive
   #domain=thekelleys.org.uk

   and changed it to my domain

   domain=hjemme.lan
  3. Uncommented the dhcp-range directive
   #dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,12h

   and changed it to a 10.10.10.* range with a 5h lease on the addresses

   # Our HOME LAN 5h lease time
   dhcp-range=10.10.10.6,10.10.10.40,5h
 18. Opened the /etc/hosts file in a text editor and added the raspberry pi itself, to so that DNS lookups of the raspberry pi will work in a LAN where the raspberry pi is handling the DHCP requests (dnsmasq will handle DNS requests for the IP addresses it has given DHCP leases to, as well as what it finds in the hosts file.  The rest is delegated to the upstream DNS server)
  127.0.0.1    localhost
  ::1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
  ff02::1     ip6-allnodes
  ff02::2     ip6-allrouters
  
  127.0.1.1    ocon
  
  # local hosts
  10.10.10.1 hjemme ocon hjemme.hjemme.lan ocon.hjemme.lan
  
 19. Edited the /etc/sysctl.conf file to set up IPv4 routing in the linux kernel, removed the comment in front of the net.ipv4.ip_forward line:
  # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
  net.ipv4.ip_forward=1
  
 20. ferm is a utility that makes it easy to set the routing and firewall rules at boot time
  1. Installed ferm using apt-get from a command line:
   apt-get install ferm
  2. Modified the /etc/ferm/ferm.conf file to allow everything inside t oroute out, but only allow ssh in
   @def $DEV_WORLD = eth0;
   @def $DEV_PRIVATE = eth1;
   
   def $NET_PRIVATE = 10.10.10.0/24;
   
   table filter {
     chain INPUT {
       policy DROP;
   
       # connection tracking
       mod state state INVALID DROP;
       mod state state (ESTABLISHED RELATED) ACCEPT;
   
       # allow local packet
       interface lo ACCEPT;
   
       # allow private net
       interface $DEV_PRIVATE ACCEPT;
   
       # respond to ping
       proto icmp ACCEPT;
   
       # allow IPsec
       proto udp dport 500 ACCEPT;
       proto (esp ah) ACCEPT;
   
       # allow SSH connections
       proto tcp dport ssh ACCEPT;
     }
     chain OUTPUT {
       policy ACCEPT;
   
       # connection tracking
       #mod state state INVALID DROP;
       mod state state (ESTABLISHED RELATED) ACCEPT;
     }
   
     chain FORWARD {
       policy DROP;
   
       # connection tracking
       mod state state INVALID DROP;
       mod state state (ESTABLISHED RELATED) ACCEPT;
   
       # connections from the internal net to the internet or
       # to other internal nets are allowed
       interface $DEV_PRIVATE ACCEPT;
   
       # the rest is dropped by the above policy
     }
   }
   
   table nat {
     chain POSTROUTING {
       # masquerade private IP addresses
       saddr $NET_PRIVATE outerface $DEV_WORLD MASQUERADE;
     }
   }
   
 21. The version of ferm in “jessie” doesn’t start at boot, because “jessie” dropped SYSV init in favour of systemd, and the version of ferm in “jessie” doesn’t have a systemd configuration, so I needed to manually download and install the version of ferm from debian testing (I downloaded from regular debian, since ferm doesn’t have anything platform specific):
  cd /tmp
  wget http://ftp.no.debian.org/debian/pool/main/f/ferm/ferm_2.2-5_all.deb
  dpkg --install /tmp/ferm_2.2-5_all.deb
  
 22. fail2ban monitors log files of daemons and adjust the firewall rules to temporary ban hosts it suspects of intrusion attempts. The debian (and raspbian) version of fail2ban will out of the box scan the logs for ssh intrusion attempts, so no configuration is necessary
 23. To have an easy way of monitoring the network traffic in and out of the home LAN, I installed ntop ng
  apt-get install ntopng

  after the installation it is possible to monitor the network traffic by accessing http://ocon.hjemme.lan:3000 (the interesting traffic will be seen after selecting eth1)

 24. The Network Time Protocol is how computers stay in sync, installing the ntp package will make the gateway keep network time, a
  apt-get install ntp
 25. Opened the /etc/ntp.conf file in a text editor, and modified it to provide an NTP deamon for the home LAN, uncommented the “broadcast” line and modified the network match to match the 10.10.10.* network:
  # If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
  # (Again, the address is an example only.)
  broadcast 10.10.10.255
  
 26. Installed the apticron utility to make sure that the APT database is updated daily with new candidates for update
  apt-get install apticron

The original plan was to run the raspberry pi headless, but since I had an old VGA only LCD display for the old DEC computer I might as well hook it up the raspberry pi, together with the cheap USB keyboard used for setup.

I bought an HDMI to VGA converter with the manufacturer id VLMP34900W0.20. I plugged it in between the display and the raspberry-pi the display stayed black.  I edited the /boot/config.txt file, removing the comment in front of the hdmi_safe line:

# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
hdmi_safe=1

I rebooted the raspberry pi, and this time the LCD displayed showed the boot messages as well as a normal console login prompt.

The raspberry pi 2 model B, with an extra USB NIC, a USB keyboard and connected to a VGA display using an HDMI to VGA converter
The raspberry pi 2 model B, with an extra USB NIC, a USB keyboard and connected to a VGA display using an HDMI to VGA converter

And this is where the current state is. One initial concern was flash wear on the SD card, which doesn’t have the wear leveling features of a “real” SSD, so I had some plans on making the /var/log use tmpfs.

But I decided not to, since having real persistent logs is a useful thing for a gateway, and since 16GB is actually an awful lot of data if all you do is to write textual files. And ff the SD card wears out I’ll just by a new SD card, and make a new system. Since I now know how, this shouldn’t take long