Tag Archives: debugging

Develop OSGi applications using karaf

Apache Karaf is a good platform for deploying OSGi based applications. Karaf is also a good platform for testing and debugging these applications. This article describes how to test and debug OSGi bundles and OSGi applications with karaf and eclipse.

The basic flow of development, is:

 1. Build the application with maven
 2. Start karaf as your own user in a way that makes it listen for remote debug connections
 3. Install the application from the karaf console
 4. Connect eclipse to karaf for a remote debug session
 5. Make karaf listen to updates to bundles with SNAPSHOT versions, and automatically load the updated bundles
 6. Make a change in eclipse
 7. Run a maven build of the project
 8. Observe that the change appears in karaf or in the debugger

For more detail, read on.

Preparations

Do the following:

 1. Install eclipse
  1. Open a web browser on https://www.eclipse.org/downloads/ and download the installer for your system
  2. Run the installer to the end, using defaults for everything
 2. Install apache maven
  1. On debian GNU/linux, just do
   apt-get install maven
 3. Download and unpack the binary karaf distribution. In bash on GNU/linux (or in git bash on Windows), do:
  mkdir -p ~/karaf
  cd ~/karaf/
  wget http://apache.uib.no/karaf/4.1.4/apache-karaf-4.1.4.tar.gz
  tar --strip-components=1 -xf apache-karaf-4.1.4.tar.gz

Clone and build the sample application

 1. Clone and build the sample application
  mkdir -p ~/workspaces/ws01
  cd ~/workspaces/ws01/
  git clone https://github.com/steinarb/hello-karaf-demo.git
  cd ~/workspaces/ws01/hello-karaf-demo/
  mvn clean install
 2. Import the sample application into eclipse:
  1. Start eclipse
  2. Open the workspace at ~/workspaces/ws01
  3. Import the existing maven project hello-karaf-demo into the workspace (File->Import… then select Maven->Existing Maven Projects and click the wizard through to the end)

Install the application into karaf

 1. Open a command line window and start karaf with an argument that makes karaf listen for remote debug connections
  cd ~/karaf/
  bin/karaf debug
 2. From the karaf console prompt:
  1. Install the run-time requirements for the test application
   feature:repo-add mvn:no.priv.bang.osgi.service.adapters/service-adapters-karaf/1.0.0/xml/features
   feature:install adapter-for-osgi-logservice
   feature:install pax-http-whiteboard
  2. Install the sample application with the following commands
   bundle:install mvn:no.priv.bang.demos/hello-karaf-demo/1.0.0-SNAPSHOT
   bundle:start mvn:no.priv.bang.demos/hello-karaf-demo/1.0.0-SNAPSHOT
 3. Open a web browser on the following URL http://localhost:8181/hello

Debug into the application running in karaf

 1. Set up a remote debug connection in karaf
  1. Open the menu Run->Debug Configurations…
  2. In the debug configurations dialog:
   1. Select “Remote Java Application”
   2. Click the “New launch configuration”
   3. In the Name field, write
    Remote karaf debug
   4. In the Port field, write
    5005
   5. Select the “Source” tab
   6. Click the button “Add…”
   7. In the “Add Source” dialog:
    1. Select “Java Project”
    2. Click the button “OK”
    3. In the “Project Selection” dialog
     1. Click the checkbox of “hello-karaf-demo”
     2. Click the button “OK”
   8. Click the button “Debug”
 2. Set a breakpoint in the code
  1. Open the HelloServlet.java file (press Ctrl-Shift-t to open the “Open Type” dialog, type HelloServlet and select the HelloServlet class)
  2. Go to line 60 (press Ctrl-l, then type 60, and press Enter), i.e. this line
         response.setStatus(200);
  3. Press Ctrl-Shift-b to set a breakpoint on line 61
 3. Reload the web page in the web browser
 4. Observe that the debugger stops at the breakpoint
 5. Press F8 to make the code continue to run

Make a modification in the code, picked up by karaf

  1. In the karaf console, give the following command to make karaf listen in the local repository for new versions of bundles with SNAPSHOT version
   bundle:watch *
  2. Modify the code in eclipse
   1. In the HelloServlet.java file, change
      private static final String TITLE = "Hello world!";
      private static final String PARAGRAPH = "This is sent via PAX Web Whiteboard Extender.";
    

    to

      private static final String TITLE = "Hello karaf world!";
      private static final String PARAGRAPH = "Powered by Apache Karaf.";
    
   2. Save the HelloServlet.java file
  3. Build the project with maven
   1. In eclipse, select the menu Run->Run Configurations…
   2. In the dialog Run Configurations:
    1. Select “Maven Build” in the list on the left
    2. Click the “New launch configuration” icon (top left in the dialog)
    3. In the “Name:” field, type:
     mvn install hello-karaf-demo
    4. In the “Base directory” field, type:
     ${project_loc:hello-karaf-demo}
    5. In the “Goals” field, type:
     install
    6. Click the button “Run”
  4. Reload the web page in the web browser and observe that the change now is present

Installing with a karaf feature

In the installation example earlier in this article the runtime requirements of the sample application were first installed into karaf (pax-http-whiteboard and adapter-for-osgi-logservice).

It is possible to install this example application in a way that also pulls in the dependencies:

 1. The first thing to do, is to remove the existing installation in karaf:
  1. Stop karaf
   logout
  2. Remove the “data” subdirectory
   rm -rf data
  3. Start karaf
   bin/karaf debug
 2. Removing the data directory removes all state in karaf, and karaf is back to a fresh installation, this can be verfied by:
  1. listing the bundles in the karaf console
   bundle:list
  2. Verifying that http://localhost:8181/hello results in a 404 Not Found
 3. The first thing to do, is to add the feature repository for the hello world application. The feature repository is an XML file containing one or more “karaf features”. A karaf feature can be a list of bundles to load, and it can also contain references to other features.  The feature file for the hello world application is attached to the maven bundle artifact and can be installed with the following command:
  feature:repo-add mvn:no.priv.bang.demos/hello-karaf-demo/1.0.0-SNAPSHOT/xml/features

  Note: This is the same karaf commando as the first command of the dependencies install. The pax-http-whiteboard feature is built-in to karaf and doesn’t require a feature repository install

 4. Now the feature for the hello world application can be installed
  feature:install hello-karaf
 5. Verify that the feature install has pulled in dependencies
  bundle:list
 6. Verify that the application is running on http://localhost:8181/hello

Some things to try on your own:

 1. Remove the data directory again and try installing the bundle without the dependencies and see what happens
 2. Start karaf watching for bundle modifications in the local maven repository
 3. List bundles on different levels with the bundle:list command with the threshold argument (hint: all karaf commands take the “–help” argument)
 4. Try launching the “mvn install” for the bundle using eclipse hotkeys after modifying the java file and observe that karaf loads the rebuilt module

Debugging i eclipse

English summary: This article is in Norwegian and describes debugging of Java code in the Eclipse Java IDE.

Debugging (“avlusing”) I eclipse, betyr å stoppe et program som kjører og se hvilke verdier variabler har. Å debugge Hello.java som det var, er ikke spesielt interessant. Det er f.eks. ingen variabler å kikke på utenom “args”, som her ikke inneholder noe interessant.

Om du endrer programmet til noe sånt, blir det litt mer interessant (du kan bruke Ctrl-SPC for å ekspandere og skrive ting, eller du kan bare lime inn koden som den står i eksempelet):

package no.example.hello;

public class Hello {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        int numberOfTimesToPrintMessage = args.length;
        for (int i=0; i<numberOfTimesToPrintMessage; i++) {
          System.out.println("Hello world!");
        }
    }
}

Linja med “for” betyr at programmet skal gå i ei løkke et visst antall ganger og gjøre det som står inne i løkka hver av gangene.

Om du nå prøver å kjøre programmet, så ser du at ingenting kommer ut i Console-vinduet. Det var merkelig! På tide å debugge!

Høyreklikk i margen på linja

System.out.println("Hello world!");

og velg “Toggle breakpoint”.

Velg så fra toppmenyen

Run -> Debug As -> Java Application

Programmet vil kjøre som før, og ingenting vil fortsatt skrives ut.

Sett et brekkpunkt i linja med

for (int i=0; i<numberOfTimesToPrintMessages; i++) {

og trykk på F11 for å debugge på nytt.

Du vil få opp en dialog, som heter “Confirm Perspective Switch”. Bare velg “Remember my decision”, klikk på “Yes”-knappen og fortsett.

Vinduene i eclipse vil rearrangere seg, men kildekoden til Hello.java vil fortsatt være synlig. I et vindu som heter “Variables” så vil du se at “numberOfTimesToPrintMessages” har verdien “0”. Aha!

Koden

for (int i=0; i<numberOfTimesToPrintMessages; i++) {

betyr: la variabelen i ha verdiene fra 0 og til numberOfTimesToPrintMessages – 1, og for hver ny verdi av i, utfør koden mellom “{” og “}”.

Variabelen numberOfTimesToPrintMessages er definert sånn:

int numberOfTimesToPrintMessage = args.length;

dvs. antall kommandolinjeargument som er gitt til programmet.

Trykk “F8” for å la programmet fortsette. Programmet vil avslutte uten at noe blir skrevet ut.

For å komme tilbake til oppsettet du bruke for å lage Hello.java, velg fra menyen:

Window -> Openm Perspective -> Java

I vinduet “Package Explorer”, høyreklikk på “Hello.java” og velg “Properties”.

Velg “Run/Debug Settings”, velg “Hello” og klikk på “Edit…”.

I “Edit Configuration”-dialogen, velg “Arguments”-tabben, og i “Program Arguments”, legg inn:

first second third fourth

Kjør så programmet igjen

Run -> Run

og observer at Console nå får fire utgaver av hello world.

Noen øvelser: debug og se hvordan variablene endrer seg. Du kan bruke F8 for å la programmet kjøre til neste brekkpunkt.

En ting du kan gjøre er å bruke verdiene fra argumentene i utskriftene og så endre argumentene i Properties og se hvordan det endrer kjøringen av programmet.