Debugging i eclipse

English summary: This article is in Norwegian and describes debugging of Java code in the Eclipse Java IDE.

Debugging (“avlusing”) I eclipse, betyr å stoppe et program som kjører og se hvilke verdier variabler har. Å debugge Hello.java som det var, er ikke spesielt interessant. Det er f.eks. ingen variabler å kikke på utenom “args”, som her ikke inneholder noe interessant.

Om du endrer programmet til noe sånt, blir det litt mer interessant (du kan bruke Ctrl-SPC for å ekspandere og skrive ting, eller du kan bare lime inn koden som den står i eksempelet):

package no.example.hello;

public class Hello {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        int numberOfTimesToPrintMessage = args.length;
        for (int i=0; i<numberOfTimesToPrintMessage; i++) {
          System.out.println("Hello world!");
        }
    }
}

Linja med “for” betyr at programmet skal gå i ei løkke et visst antall ganger og gjøre det som står inne i løkka hver av gangene.

Om du nå prøver å kjøre programmet, så ser du at ingenting kommer ut i Console-vinduet. Det var merkelig! På tide å debugge!

Høyreklikk i margen på linja

System.out.println("Hello world!");

og velg “Toggle breakpoint”.

Velg så fra toppmenyen

Run -> Debug As -> Java Application

Programmet vil kjøre som før, og ingenting vil fortsatt skrives ut.

Sett et brekkpunkt i linja med

for (int i=0; i<numberOfTimesToPrintMessages; i++) {

og trykk på F11 for å debugge på nytt.

Du vil få opp en dialog, som heter “Confirm Perspective Switch”. Bare velg “Remember my decision”, klikk på “Yes”-knappen og fortsett.

Vinduene i eclipse vil rearrangere seg, men kildekoden til Hello.java vil fortsatt være synlig. I et vindu som heter “Variables” så vil du se at “numberOfTimesToPrintMessages” har verdien “0”. Aha!

Koden

for (int i=0; i<numberOfTimesToPrintMessages; i++) {

betyr: la variabelen i ha verdiene fra 0 og til numberOfTimesToPrintMessages – 1, og for hver ny verdi av i, utfør koden mellom “{” og “}”.

Variabelen numberOfTimesToPrintMessages er definert sånn:

int numberOfTimesToPrintMessage = args.length;

dvs. antall kommandolinjeargument som er gitt til programmet.

Trykk “F8” for å la programmet fortsette. Programmet vil avslutte uten at noe blir skrevet ut.

For å komme tilbake til oppsettet du bruke for å lage Hello.java, velg fra menyen:

Window -> Openm Perspective -> Java

I vinduet “Package Explorer”, høyreklikk på “Hello.java” og velg “Properties”.

Velg “Run/Debug Settings”, velg “Hello” og klikk på “Edit…”.

I “Edit Configuration”-dialogen, velg “Arguments”-tabben, og i “Program Arguments”, legg inn:

first second third fourth

Kjør så programmet igjen

Run -> Run

og observer at Console nå får fire utgaver av hello world.

Noen øvelser: debug og se hvordan variablene endrer seg. Du kan bruke F8 for å la programmet kjøre til neste brekkpunkt.

En ting du kan gjøre er å bruke verdiene fra argumentene i utskriftene og så endre argumentene i Properties og se hvordan det endrer kjøringen av programmet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.