Installere EGit i eclipse

English summary: This article is in Norwegian and describes installation of the EGit git version control plugin, in the Eclipse Java IDE.

Et “versjonskontrollsystem” lar programmereren lagre unna noe som fungerer for å kunne gå tilbake til det om det nye man prøver på feiler.

Denne typen system kan også brukes til å dele kode mellom maskiner og mennesker. Systemet som følger med eclipse heter CVS, og har vært en tro tjener i mange år.

Men jeg, og mange med meg, bruker et nyere og smartere system som heter “git”. For å installere støtte for git i eclipse:

 • Start eclipse
 • Velg fra menyen på toppen av eclipse:
  Help -> Install New Software...
  
 • I “Install”-dialogen:
  • I “Work with: “, velg “–All Available Sites–”
  • I ruta der det står “type filter text”, skriv:
   egit
   
  • Etter litt tid vil treeviewet under ha:
   • Collaboration
    • Eclipse EGit
    • Eclipse EGit Mylyn GitHub Feature
    • Eclipse EGit Mylyn
  • Kryss av “Eclipse EGit” og klikk på “Next>”-knappen
  • Klikk på “Next>”-knappen en gang til
  • Velg “I accept the term of the license agreement” og klikk på “Finish”-knappen
 • En dialog vil vises som spør om du skal ta omstart på eclipse: ta omstart på eclipse

Etter at eclipse har startet på nytt vil git-støtten til eclipse være installert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.